ข่าวสาร

ITA/2563 200 หัวข้อ

ประเภท

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
EB4 (4.1) ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมู ...
โดย Pontip
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
Print Screen เผยแพร่หน้าเว็บไซ ...
โดย Pontip
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
EB3 Print Screen การเผยแพร่ห ...
โดย Pontip
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
EB4 (6.5) Print Screen การเผย ...
โดย Pontip
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่ ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระ ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูล ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การเผยแพร่รายงานผลการประเมินกา ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติ ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการกำหนดกลไกหรือการว ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบัต ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจ ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
EB16หน่วยงานต้องมีการกำหนดมาตร ...
โดย Nichada
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก วางร ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรร ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่(ต่อ)
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ท ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานจัดทำแผนป้องกันและปราบ ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเ ...
โดย Nichada
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก หรือ ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ ...
โดย นิภารัตน์
3 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.098 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena