ข่าวสาร

MOIT/2566 109 หัวข้อ

ประเภท

ผู้ดูแล: admin
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
MOIT 3 Print Screen เผยแพร่ห ...
โดย Pontip
2 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
MOIT 4 Print Screen เผยแพร่หน้ ...
โดย Pontip
2 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
MOIT 5 Print Screen เผยแพร่หน ...
โดย Pontip
2 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
MOIT 5 (3) บันทึกข้อความ รายง ...
โดย Pontip
5 เดือน 3 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานการประเมินและเกี่ยวกับกา ...
โดย Nichada
5 เดือน 3 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภา ...
โดย Nichada
3 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเ ...
โดย Nichada
3 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานผลเรื่องร้องเรียน ประจำป ...
โดย Nichada
3 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
โดย Nichada
3 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาต ...
โดย Nichada
3 เดือน 3 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามเกณ ...
โดย Nichada
3 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทร ...
โดย Nichada
3 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
คำสั่งจริยธรรม และแผนจริยธรรม ...
โดย Nichada
2 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานผลการดำเนินการชมรมจริยธร ...
โดย Nichada
3 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริ ...
โดย Nichada
3 เดือน 3 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
มาตรการป้องกันการทุจริต
โดย Nichada
3 เดือน 4 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานส่งเสริมการปฏิบัติตามประ ...
โดย Nichada
3 เดือน 4 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย Nichada
3 เดือน 4 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์กา ...
โดย Nichada
3 เดือน 4 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาก ...
โดย Nichada
3 เดือน 4 วัน ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.092 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena