• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
 • 041.jpg
 • 042.jpg
 • 043.jpg
 • 044.jpg
 • 045.jpg
 • 046.jpg
 • 047.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 2567-01-26-220-ตรวจFit test.jpg
 • 2567-01-27ประเมินผลปฏิบัติราชการรอบที่1 2567.jpg
 • 2567-02-01-206-xray.jpg
 • 2567-02-02-203-xray.png
 • 2567-02-02-217 ยืนยันตัวตน.png
 • 2567-02-06-202 X-ray ปอด.jpg
 • 2567-02-06-220-X-ray เคลื่อนที่.jpg
 • 2567-02-07-214-เอกเรซ์.png
 • 2567-02-07-215 -xray.jpg
 • 2567-02-07-217-เจาะเลือดประจำปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง.png
 • 2567-02-09-203-ซ้อมดับเพลง.png
 • 2567-02-09-207-ตรวจ HPV self test.jpg
 • 2567-02-09-217-เคลือบฟันเด็ก.png
 • 2567-02-2-212-fittest.jpg
 • 2567-02-5-211-เอกเรซ์.jpg
 • 2567-02-12-203-CPR.jpg
 • 2567-02-13-211-เยี่ยมบ้าน.jpg
 • 2567-02-15-206 pap.png
 • 2567-02-16-217-ตรวจ Lab รายปี.png
 • 2567-02-18-216-พิสูจน์ตัวตนหมอพร้อมหมู่4.png
 • 2567-02-19-217-คัดกรองมะเร็งปากมดลูก.png
 • 2567-02-21-210 ตรวจสารพิษ67.jpg
 • 2567-02-23-203-พิสูจน์ตัวตนmission.jpg
 • 2567-02-25-216-ยืนยันตัวตนม.7.png
 • 2567-02-27-216-ประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 1.jpg
 • 2567-02-28-203-ควบคุมไข้เลือดออก แก้ไขสุด.jpg
 • 2567-02-28-210 ประเมินงาน.jpg
 • 2567-02_213บริการหัตถการเคลือบฟันนร..jpg
 • 2567-2-8-203.มะเร็งปากมดลูก.jpg
 • 2567-2-8-212-ทันตกรรม.jpg
 • 2567-2-9-208-xray.jpg
 • 2567-2-9-213-fittest.jpg
 • 2567-2-12-201ไข้เลือดออก.jpg
 • 2567-2-16 -206เติมรัก ปันสุข.jpg
 • 2567-2-16-206 วัคซีน DT.jpg
 • 2567-2-19-219-เยี่ยม.jpg.png
 • 2567-2-29-206 ประเมินงาน.jpg
 • 2567-2-29-206 เชิญชวนทำหมอพร้อม.png
 • 2567-3-1-208-รับประเมิน12567.jpg

ฟอรัมหลัก 1116 หัวข้อ

นี่คือหมวดหลักฟอรัม ซึ่งจะเป็นหน้าหลักก่อนที่จะเข้าไปยังหน้าย่อยของหมวดต่างๆ ของฟอรัม ในการกำหนดหมวดหมู่ต่างๆ จะต้องเริ่มต้นจากระดับแรกสุดนี้
ประเภท

MOIT/2567 28 หัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Nichada
มาตรการ “การป้องกันการรับสินบน ...
โดย Nichada
3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา

MOIT/2566 109 หัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Nichada
คำสั่งจริยธรรม และแผนจริยธรรม ...
โดย Nichada
3 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

MOIT/2565 294 หัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Nichada
กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่ ...
โดย Nichada
10 เดือน 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ amnajwongwai
ตอบกลับ: ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งร่วมพิธ ...
โดย amnajwongwai
1 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ KaqaztikSact
Hbo2 a ideal bur that upgrades ...
โดย KaqaztikSact
4 ปี 5 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ นลินนิภา
วาระประชุม ผอ.รพ.สต. ประจำเดือ ...
โดย นลินนิภา
1 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Mr.Frog
ตัวชี้วัดพี่กบ(เตรียมตัวแต่เนิ ...
โดย Mr.Frog
1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Mr.Frog
ตรวจประเมินผลงาน1/66
โดย Mr.Frog
1 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Pontip
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำโครง ...
โดย Pontip
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Pontip
คำสั่งด้านการเงินปีพ.ศ.2566
โดย Pontip
1 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Pontip
ตรวจสอบรถยนต์ของราชการว่าได้จั ...
โดย Pontip
2 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Pontip
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ลงพื้น ...
โดย Pontip
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Nichada
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาแล ...
โดย Nichada
11 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา

งานทันตสาธารณสุข ไม่มีหัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ

งานแพทย์แผนไทย ไม่มีหัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ

งานอนามัยโรงเรียน ไม่มีหัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ PinUp
Пин Ап Казино
โดย PinUp
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Mr.Frog
คืนข้อมูลผลเจาะเลือดการตรวจคัด ...
โดย Mr.Frog
1 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ITA/2564 255 หัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้อ ...
โดย Nichada
2 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา

ITA/2563 200 หัวข้อ


ผู้ดูแล: Nichada, Mr.Frog, นิภารัตน์, Pontip, admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Pontip
EB4 (6.5) Print Screen การเผย ...
โดย Pontip
3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ITA2562 98 หัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ Pontip
EB4 (6.3) การเผยแพร่หน้าเว็บไซ ...
โดย Pontip
4 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, นลินนิภา
รูปประจำตัวของ amnajwongwai
ตอบกลับ: นวัตกรรม ลูกประคบหิน (Granite ...
โดย amnajwongwai
3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา

ส่วนประกาศฟอรัมนี้มีไว้ใช้ในการประกาศ หรือนำเสนอข้อความ เพื่อให้บุคคลทั่วไป และสมาชิกทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆของฟอรัม
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.150 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena
 • 001.jpg
 • 201.jpg
 • 202.jpg
 • 203.jpg
 • 204.jpg
 • 205.jpg
 • 206.jpg
 • 207.jpg
 • 208.jpg
 • 209.jpg
 • 210.jpg
 • 211.jpg
 • 212.jpg
 • 213.jpg
 • 214.jpg
 • 215.jpg
 • 216.jpg
 • 217.jpg
 • 218.jpg
 • 219.jpg
 • 220.jpg
 • 221.jpg
 • 1111-00-00-000-คลินิกทำฟัน-รพ.วัฒนานคร.png
 • 1111-00-00-201-จองคิวหมอพร้อมออนไลน์.jpg
 • 1111-00-00-205 หมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-206 จองคิวรับบริการหมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-207-จองคิวออนไลน์-แผนไทย.jpg
 • 1111-00-00-208-จองคิวหมอพร้อมWCC.jpg
 • 1111-00-00-208-หมอพร้อมยืนยันตัวตน.jpg
 • 1111-00-00-208-เจาะเลือดเกษตรกร.jpg
 • 1111-00-00-208-ให้บริการหมอพร้อมยืนยันตัวตน.jpg
 • 1111-00-00-208จองคิวหมอพร้อมทันตกรรม.jpg
 • 1111-00-00-208เอ็กซเรย์ปอด.jpg
 • 1111-00-00-212-จองคิวทันตกรรม.jpg
 • 1111-00-00-213-จองคิวหมอพร้อมออนไลน์.jpg
 • 1111-00-00-216-จองคิวหมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-219-หมอพร้อม.png