• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
 • 041.jpg
 • 042.jpg
 • 043.jpg
 • 044.jpg
 • 045.jpg
 • 046.jpg
 • 047.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 2567-04-02-216-นิเทศIC.jpg
 • 2567-04-02-217นิเทศงานระบบ IC.png
 • 2567-04-03-217 สสจ.เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ.png
 • 2567-04-03-220-รับนิเทศIC.jpg
 • 2567-04-04-217 ตรวจสุขภาพพระสงฆ์2567.png
 • 2567-04-09-207-ตรวจร้านชำ.jpg
 • 2567-04-09-210 นิเทศ IC.jpg
 • 2567-04-09-217 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ.png
 • 2567-04-11-210 ตรวจด่าน.jpg
 • 2567-04-11-210 ตรวจร้านชำ.jpg
 • 2567-04-11-217 ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน.png
 • 2567-04-11-217 สำรวจร้านค้าร้านชำ.png
 • 2567-04-12-202 เยี่ยมร้านค้า.jpg
 • 2567-04-17-207-เยี่ยมบ้านผู้ป่วยIMC.jpg
 • 2567-04-19-204สงกรานต์.png
 • 2567-04-19-206เยี่ยมด่าน.jpg
 • 2567-04-19-207-ตรวจร้านชำ.jpg
 • 2567-04-19-207เยี่ยมบ้านIMC.jpg
 • 2567-04-19-207เยี่ยมบ้านผู้ป่วยIMC.jpg
 • 2567-04-19-208.jpg
 • 2567-04-19-208ตรวจด่าน.jpg
 • 2567-04-19-208ตรวจร้านชำสงกรานต์67.jpg
 • 2567-04-19-212-ร้านค้า.jpg
 • 2567-04-19-212คนเมา.jpg
 • 2567-04-19-212ตรวจน้ำแข็ง.jpg
 • 2567-04-19-212ทันตา.jpg
 • 2567-04-19-212มะเร็งมดลูก.jpg
 • 2567-04-19-212ไอซี.jpg
 • 2567-04-19-213ตรวจร้านค้า.jpg
 • 2567-04-19-216-เยี่ยมด่าน.jpg
 • 2567-04-19-216ตรวจร้าค้า.jpg
 • 2567-04-20-001สสอ (2).png
 • 2567-04-20-001สสอ.png
 • 2567-04-20-001สสอ3.png
 • 2567-04_213สำรวจแหล่งผลิตน้ำดื่มฯในพท.รับผิดชอบ.jpg
 • 2567-04_213เฝ้าระวังฯเทศการสงกรานต์67.jpg
 • 2567-3-26-220-ลงพื้นที่หยอดทราย.jpg

ฟอรัมหลัก 1148 หัวข้อ

นี่คือหมวดหลักฟอรัม ซึ่งจะเป็นหน้าหลักก่อนที่จะเข้าไปยังหน้าย่อยของหมวดต่างๆ ของฟอรัม ในการกำหนดหมวดหมู่ต่างๆ จะต้องเริ่มต้นจากระดับแรกสุดนี้
ประเภท

MOIT/2567 51 หัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ ...
โดย Nichada
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา

MOIT/2566 109 หัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Nichada
คำสั่งจริยธรรม และแผนจริยธรรม ...
โดย Nichada
5 เดือน 6 วัน ที่ผ่านมา

MOIT/2565 294 หัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Nichada
กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่ ...
โดย Nichada
1 ปี 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Pontip
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพย ...
โดย Pontip
1 เดือน 3 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ KaqaztikSact
Hbo2 a ideal bur that upgrades ...
โดย KaqaztikSact
4 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ ภิญญาพัชร์
วาระการประชุมข้าราชการและลูกจ้ ...
โดย ภิญญาพัชร์
1 สัปดาห์ 5 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Mr.Frog
ตัวชี้วัดพี่กบ(เตรียมตัวแต่เนิ ...
โดย Mr.Frog
2 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Mr.Frog
ตรวจประเมินผลงาน1/66
โดย Mr.Frog
1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Pontip
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำโครง ...
โดย Pontip
2 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Pontip
คำสั่งด้านการเงินปีพ.ศ.2566
โดย Pontip
1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Pontip
ตรวจสอบรถยนต์ของราชการว่าได้จั ...
โดย Pontip
2 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Pontip
แนวทางปฏิบัติ เมื่อพบบุหรี่ไฟฟ ...
โดย Pontip
2 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Nichada
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาแล ...
โดย Nichada
1 ปี 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

งานทันตสาธารณสุข ไม่มีหัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ

งานแพทย์แผนไทย ไม่มีหัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ

งานอนามัยโรงเรียน ไม่มีหัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ PinUp
Пин Ап Казино
โดย PinUp
4 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Mr.Frog
คืนข้อมูลผลเจาะเลือดการตรวจคัด ...
โดย Mr.Frog
1 ปี 9 เดือน ที่ผ่านมา

ITA/2564 255 หัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้อ ...
โดย Nichada
2 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา

ITA/2563 200 หัวข้อ


ผู้ดูแล: Nichada, Mr.Frog, นิภารัตน์, Pontip, admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Pontip
EB4 (6.5) Print Screen การเผย ...
โดย Pontip
3 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ITA2562 98 หัวข้อ


ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ Pontip
EB4 (6.3) การเผยแพร่หน้าเว็บไซ ...
โดย Pontip
4 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin, Sirilada, aree, Boonyuen, ิboonyeun, ภิญญาพัชร์
รูปประจำตัวของ aree
โปสเตอร์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ ...
โดย aree
1 วัน 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
 • รวมจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 1 สมาชิก และ 157 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 • จิรัฐิติกาล202
 • ระดับการใช้งาน: ผู้ดูแลเว็บ หัวหน้าผู้ดูแลฟอรัม ผู้ดูแลบอร์ด ถูกแบน บุคคล บุคคลทั่วไป
 • จำนวนข้อความทั้งหมด: 1418
 • จำนวนsectionทั้งหมด: 1
 • กระทู้เปิดอ่าน: 0
 • กระทู้ที่มีการโต้ตอบในวันนี้: 0
 • จำนวนกระทู้ทั้งหมด: 1148
 • จำนวนหมวดทั้งหมด: 191
 • เปิดอ่านเมื่อวานนี้: 0
 • กระทู้ที่มีการตอบของเมื่อวานนี้: 0
 • จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 66
 • สมาชิกรายล่าสุด: สายชล
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.154 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena
 • 001.jpg
 • 201.jpg
 • 202.jpg
 • 203.jpg
 • 204.jpg
 • 205.jpg
 • 206.jpg
 • 207.jpg
 • 208.jpg
 • 209.jpg
 • 210.jpg
 • 211.jpg
 • 212.jpg
 • 213.jpg
 • 214.jpg
 • 215.jpg
 • 216.jpg
 • 217.jpg
 • 218.jpg
 • 219.jpg
 • 220.jpg
 • 221.jpg
 • 1111-00-00-000-คลินิกทำฟัน-รพ.วัฒนานคร.png
 • 1111-00-00-000-จองคิวออนไลน์-รพ.แพทย์แผนไทย.jpg
 • 1111-00-00-201-จองคิวหมอพร้อมออนไลน์.jpg
 • 1111-00-00-205 หมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-206 จองคิวรับบริการหมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-207-จองคิวออนไลน์-แผนไทย.jpg
 • 1111-00-00-208-จองคิวหมอพร้อมWCC.jpg
 • 1111-00-00-208-จองคิวหมอพร้อมทันตกรรม.jpg
 • 1111-00-00-212-จองคิวทันตกรรม.jpg
 • 1111-00-00-213-จองคิวหมอพร้อมออนไลน์.jpg
 • 1111-00-00-216-จองคิวหมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-219-หมอพร้อม.png