• 00.jpg
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg

ข่าวสาร

ITA2562 98 หัวข้อ

ประเภท

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
EB1เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ Print ...
โดย Pontip
4 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
Print Screen เผยแพร่หน้าเว็บไซ ...
โดย Pontip
4 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
EB3การเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ Pr ...
โดย Pontip
4 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
EB4 (6.3) การเผยแพร่หน้าเว็บไซ ...
โดย Pontip
4 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วได ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก หรือ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
แจ้งเวียนการดำเนินการเผยแพร่เพ ...
โดย Pontip
4 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
เผยแพร่รายงานการประเมินผลปฏิบั ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
เผยแพร่การกำกับติดตามแผนปฏิบัต ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการหรือ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก หรือ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการดำเนินงานเสริมสร้ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงผ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานประชุม/แลกเปลี่ยนเรียน ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ บุคคลทั่วไปใช้งานได้
หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไกวางระ ...
โดย บุคคลทั่วไปใช้งานได้
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะ ...
โดย นิภารัตน์
4 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.190 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena