• 00.jpg
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg

ข่าวสาร

MOIT/2566 108 หัวข้อ

ประเภท

ผู้ดูแล: admin
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin
ไม่มีหัวข้อ

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
MOIT 3 Print Screen เผยแพร่ห ...
โดย Pontip
2 สัปดาห์ 1 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
MOIT 4 Print Screen เผยแพร่หน้ ...
โดย Pontip
2 สัปดาห์ 1 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
MOIT 5 Print Screen เผยแพร่หน ...
โดย Pontip
2 สัปดาห์ 1 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
MOIT 5 (3) บันทึกข้อความ รายง ...
โดย Pontip
2 เดือน 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานการประเมินและเกี่ยวกับกา ...
โดย Nichada
2 เดือน 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภา ...
โดย Nichada
4 สัปดาห์ 1 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเ ...
โดย Nichada
4 สัปดาห์ 1 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานผลเรื่องร้องเรียน ประจำป ...
โดย Nichada
4 สัปดาห์ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
โดย Nichada
4 สัปดาห์ 1 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาต ...
โดย Nichada
4 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามเกณ ...
โดย Nichada
4 สัปดาห์ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทร ...
โดย Nichada
4 สัปดาห์ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามก ...
โดย Nichada
4 สัปดาห์ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานผลการดำเนินการชมรมจริยธร ...
โดย Nichada
4 สัปดาห์ 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริ ...
โดย Nichada
4 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
มาตรการป้องกันการทุจริต
โดย Nichada
1 เดือน 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานส่งเสริมการปฏิบัติตามประ ...
โดย Nichada
1 เดือน 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย Nichada
1 เดือน 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์กา ...
โดย Nichada
1 เดือน 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาก ...
โดย Nichada
1 เดือน 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.197 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena