ข่าวสาร

วันที่ 5 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้า รถเร่ ที่จำหน่ายไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ ในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย ร้านค้า จำนวน 5 ร้าน และ รถเร่  จำนวน 1 คัน