• 00.jpg
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg

ข่าวสาร

รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้ายเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ให้บริการฉีดวัคซีน กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหมากฝ้าย รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา, รพ.สต.บ้านท่าช้าง,รพ.สต.บ้านคลองคันโท และ รพ.สต.บ้านท่าช้าง อสม. และจิตอาสาทุกท่าน ที่มาให้บริการกับประชาชนในครั้งนนี้

วันที่ 5 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้า รถเร่ ที่จำหน่ายไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ ในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย ร้านค้า จำนวน 5 ร้าน และ รถเร่  จำนวน 1 คัน

รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ร่วมกับ กำลังพลจิตอาสาจากค่ายนิมมาณกลยุทธ (ร.12 พัน 2 รอ.)

 ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว