• 00.jpg
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg

ข่าวสาร

วันฉัตรมงคล 2565

เพิ่มเติม
2 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา #1215 โดย Mr.Frog
Replied by Mr.Frog on topic วันฉัตรมงคล 2565
Infographic แห่งละ 1 ฉบับข่าวด้วยนะครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เพิ่มเติม
2 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา #1214 โดย Mr.Frog
สสอ.วัฒนานคร ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันพุธที่ 4พฤษภาคม 2565 - สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ทั้งนี้ขอให้ทุกแห่งจัดให้สมพระเกียรติเหมาะสมสวยงาม รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ... เมื่อแล้วเสร็จขอให้แจ้งกลับคืนมาให้ สสอ.วัฒนานคร ทราบทุกแห่งด้วย....ขอบคุณครับ!!
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.249 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena