• x01.jpg
 • x02.jpg
 • x03.jpg
 • x04.jpg
 • x05.jpg
 • x06.jpg
 • x07.jpg
 • x08.jpg
 • x09.jpg
 • x10.jpg
 • x11.jpg
 • x12.jpg
 • x13.jpg
 • x14.jpg
 • x15.jpg
 • x16.jpg
 • x17.jpg
 • x18.jpg
 • x19.jpg
 • x20.jpg
 • x21.jpg
 • x22.jpg
 • x23.jpg
 • x24.jpg
 • x25.jpg
 • x26.jpg
 • x27.jpg
 • x28.jpg
 • x29.jpg
 • x30.jpg

ข่าวสาร

EB2หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 • Nichada
 • รูปประจำตัวของ Nichada ผู้เขียนหัวข้อ
 • ออฟไลน์
 • ผู้ดูแลบอร์ด
 • ผู้ดูแลบอร์ด
 • Believe & Believe in yourself ❤??
เพิ่มเติม
1 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา #713 โดย Nichada
1.ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3.แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
6.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนุบสนุนของหน่วยงาน
11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.533 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena