ข่าวสาร

รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้ายเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ให้บริการฉีดวัคซีน กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหมากฝ้าย รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา, รพ.สต.บ้านท่าช้าง,รพ.สต.บ้านคลองคันโท และ รพ.สต.บ้านท่าช้าง อสม. และจิตอาสาทุกท่าน ที่มาให้บริการกับประชาชนในครั้งนนี้