ข่าวสาร

รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ร่วมกับ กำลังพลจิตอาสาจากค่ายนิมมาณกลยุทธ (ร.12 พัน 2 รอ.)

 ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว